TARASI

Teuing ku naon, pamajikan teh ujug-ujug ngawiwiw bae ceurik. Kuring olohok, da saumur-umur rumah tangga jeung manehna, kakarek neuleu pamajikan ceurik model kitu. Biasanya mah lamun ceurik teh ngan ukur kaciri kurutna wungkul, sesa ngingsreukna. Ari ieu bet ngawiwiw siga budak leungiteun cocooan. Kusabab hareugeueun, kuring kalah melong, samar polah.

Ari di denge-denge, sihoreng sora ceurik pamajikan teh leuwih alus tibatan sora Kris Dayanti keur nyanyi. Aduh, eta sora ceurik meni halimpu. Bawaning ku ni’matna ngadengekeun nu ceurik, jadi asa dipepende, lep bae sare. Hudang teh pedah aya nu ngageubig-geubigkeun taktak.

“Ku naon batur ceurik ieu kalah sare. Lain ngupahan,” pamajikan ambek bari nginghak. Geus teu ngawiwiw deui.

“Aduh, hampura geulis, hareugeueun ngadenge nu ceurik teu puguh asalna.” Ceuk kuring.

“Ceuk saha teu puguh asalna? Nyaho pamajikan keur nyeri hate….”

“Nyeri hate ku saha? Nyarita atuh, lain ujug-ujug ceurik. Sasarina ge lamun dicarekan ku kami ge tara ceurik. Malahan kami mah kakara ngadenge didinya ceurik. Nya pasti reuwas atuh.” Kuring ngajentrekeun.

“Reuwas tapi sare!” Pamajikan ambek.

“Lain sare, kami mah keur mengapresiasi.” Kuring teu eleh geleng.

“Apresiasi naon. Memangna kami teh keur maen drama atawa keur maca puisi?” Pamajikan nyorongot.

“Lain, ngan ku sabab saumur ngahiji jeung didinya karek ayeuna kami ngadenge ceurikna, wajar bae mun kudu rada diapresiasi. Jeung eta sora ceurik teh meni alus atuh da.” Ceuk kuring, rada muji…

“Jadi suka nya pamajikan dinyenyeri ku batur nepi ka ceurik teh?” Pamajikan beuki ambek.

“Lalaki mana nu rido pamajikanna dinyenyeri ku batur?” Kuring rada nyereng.

“Nya enya mana kitu ge, ari resep ningali pamajikan ceurik mah!” Pamajikan embung eleh.

“Lain resep dinyenyerina, tapi resep ngadangukeun sora ceurik didinya. Barina ge saha sih nu nganyenyeri didinya teh?” Kuring panasaran.

“Si Isoh,” jawab pamajikan.

“Naha si Isoh kunaon make maseaan didinya?”

“Da gara-garanya mah si Cikot,” ceuk pamajikan.

“Heueuh naon masalahna, caritakeun sing jelas,” ceuk kuring teu sabar.

“Tadi di warung Bi Ijah, didieu teh geus nyokot tarasi nu ngan kari hiji. Teu lila si Isoh datang nungtun si Cikot, anakna. Si Isoh teh nanyakeun tarasi, ceuk Bi Ijah, hiji deui ge geus dibeuli tah ku Bi Ikem, cenah, nunjuk ka kami. Ceuk si Isoh teh, keur kuring bae nya Bi Ikem. Nya kami teh teu mere, da inget ka didinya anu beuki sambel. Dasar budak bangka warah, ujug-ujug dicokot bae tarasi teh ku si Cikot. Atuh ku kami teh dicarek. Na atuh ari belewer teh tarasi dibaledogkeun ka kami, pas keuna kana irung tepi ka nampuyak. Atuh kami teh ambek, tapi si Isoh kalah nyarita, bonganna cenah, pira tarasi meni dikoretkeun. Padahal mah lain dikoretkeun, tarasi teh geus dibeuli ku kami. Tah kitu caritana teh. Kami teh nyeri hate ku si Isoh, da anakna maledog irung kami ku tarasi tepi ka nampuyak.” Pamajikan ngadongengkeunna teh siga nu nyeri hate pisan.

“Naonna nu nampuyak teh? Irung didinya?” Kuring tanya bari banyol.

“Tarasi atuh. Irung kami mah mancung!” Ceuk pamajikan bari jejebres.

“Heueuh mancung kagigir,”ceuk kuring bari neruskeun hanca nundutan.

 

Bandung, 14 Juli 2010.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: